Chihuahua Pelo Longo

Cerise

Cerise

Cerise of Uttopia's Dream

 Fêmea
 13/07/2017
Ficha Completa
Charlotte

Charlotte

Charlotte Of Uttopia's Dream

 Fêmea
 13/07/2017
Ficha Completa
Perfecta

Perfecta

Estância San Carlo Pefecta

 Fêmea
 10/07/2019
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
 10/03/2019
Ficha Completa
Lyra

Lyra

Lit Kopek's Lyra

 Fêmea
 11/11/2018
Ficha Completa
Marylin

Marylin

Lit Kopek's Marylin

 Fêmea
 11/11/2018
Ficha Completa
Nicole

Nicole

Nicole of Utoppia's Dream

 Fêmea
 30/05/2018
Ficha Completa
Dartagnan

Dartagnan

Union Dogs Dartagnan

 Macho
 05/06/2016
Ficha Completa